Vianočný medzitriedny volejbalový turnaj venovaný 50.výročiu založenia našej školy [obrázok: 2/53]

december 2011

obrázok 2 z Vianočný medzitriedny volejbalový turnaj venovaný 50.výročiu založenia našej školy