Vianočný medzitriedny volejbalový turnaj venovaný 50.výročiu založenia našej školy [obrázok: 3/53]

december 2011

obrázok 3 z Vianočný medzitriedny volejbalový turnaj venovaný 50.výročiu založenia našej školy