Vianočný medzitriedny volejbalový turnaj venovaný 50.výročiu založenia našej školy [obrázok: 50/53]

december 2011

obrázok 50 z Vianočný medzitriedny volejbalový turnaj venovaný 50.výročiu založenia našej školy