Vianočný medzitriedny volejbalový turnaj venovaný 50.výročiu založenia našej školy [obrázok: 52/53]

december 2011

obrázok 52 z Vianočný medzitriedny volejbalový turnaj venovaný 50.výročiu založenia našej školy