preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Informačno-študijná návšteva inštitúcií Európskej únie v Bruseli

V dňoch 26. – 28. 10. 2022 absolvovali v Bruseli traja žiaci našej školy, Filip Cvik a Timothy Ján Fecko z triedy IV. C a Martin Mochňacký z triedy IV. A, pod vedením p. prof. PaedDr. Zlaty Dudovej informačno-študijnú návštevu Európskej komisie (EK) a Európskeho parlamentu (EP). Účasť na tejto návšteve si žiaci vyslúžili úspešnou reprezentáciou školy a prešovského regiónu na celoslovenskom kole 17. ročníka vedomostnej súťaže o Európskej únii (EÚ) „Mladý Európan", organizovanej Zastúpením EK na Slovensku a regionálnymi informačnými centrami EÚ „Europe Direct" za podpory p. Maroša Šefčoviča, podpredsedu EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, a Úradu vlády Slovenskej republiky, kde sa im pod vedením p. prof. Mgr. Ľubice Kazimírovej podarilo umiestniť sa na krásnom 3. mieste.

Dňa 26. 10. 2022 po popoludňajšom prílete na medzinárodné letisko Brusel-Zaventem si účastníci návštevy vypočuli prednášku p. Viery Uhlárovej, vedúcej Komunikačného tímu Zastúpenia EK na Slovensku, o súbore 19 belgických obcí nesúcom názov „región Brusel-hlavné mesto", z ktorých jednou je samotné „mesto Brusel".

Na druhý deň v dopoludňajších hodinách sa zúčastnili prednášok v priestoroch Návštevníckeho centra EK, v ktorýchsa dozvedeli
1) z úst p. Petra Stana, hlavného hovorcu vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedu EK (HR/VP) Josepa Borrella, o dezinformáciách ako o aspekte hybridnej vojny Ruskej federácie proti Ukrajine a jej spojencom vrátane EÚ,
2) z úst p. Petra Mooza, hovorcu Generálneho riaditeľstva EK pre rozpočet, o pôvode a dvojakom charaktere práva EÚ (tzv. primárnom a sekundárnom úniovom práve), ako aj o horizontálnej deľbe moci na úrovni EÚ medzi jej jednotlivé inštitúcie s osobitným dôrazom na funkciu EK ako úniového výkonného politického orgánu, a
3) z úst p. Juraja Nociara, vedúceho kabinetu Maroša Šefčoviča, o praktických výzvach strategickej spolupráce EÚ s tzv. tretími krajinami, akými sú napr. Čínska ľudovárepublika, Nórske kráľovstvo, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Spojené štáty americké či Švajčiarska konfederácia.

Ešte v ten istý deň popoludní absolvovali návštevníci prehliadku pre verejnosť sprístupnených sekcií bruselskej budovy EP ako jedného z legislatívnych politických orgánov EÚ (EP má okrem toho ešte 2 pracoviská, a to vo francúzskom Štrasburgu a v meste Luxemburg).

V piatok nadviazali pedagogička a študenti na aktivity predchádzajúceho dňa na pôde Návštevníckeho centra EK prednáškami
1) vedúcej Oddelenia pre spotrebiteľov, miestne iniciatívy a spravodlivú transformáciu na Generálnom riaditeľstve EK pre energetiku p. Adély Tesařovej o prioritách energetickej politiky EÚ v kontexte súčasnej energetickej krízy, akými sú v rámci programu „REPowerEU" o. i. krátkodobá diverzifikácia zdrojov fosílnych palív, dlhodobá podpora obnoviteľných a trvalo udržateľných zdrojov environmentálne čistej energie, zvýšenie energetickej účinnosti spotrebičov, dočasné zníženie dopytu spotrebiteľov po energii a boj proti tzv. energetickejchudobe,
2) p. Roberta Konrada z Generálneho riaditeľstva EK pre životné prostredie o ochrane zostávajúcej a obnove stratenej biodiverzity v EÚ prostredníctvom tzv. „Európskej zelenej dohody", a
3) p. Tomáša Bendla z Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), vystupujúceho v mene p. Jany Cappello, hovorkyne útvaru OLAF, nielen o vnútorných mechanizmoch vyšetrovania zo strany tohto mimoriadne dôležitého úniového orgánu, ale aj o niekoľkých tzv. mŕtvych prípadoch akýchsi „4 smrteľných hriechov" páchaných pri manipulácii s finančnými prostriedkami EÚ (podvodov, korupcie, konfliktov záujmov a dvojitého financovania).

Mesto Zaventem na predmestí „regiónu Brusel-hlavné mesto" opustili návštevníci letecky v skorých večerných hodinách.

Všetkým pracovníkom EK, ktorí sa podieľali na organizácii celej akcie, najmä p. Viere Uhlárovej, p. Andrejovi Krchňavému, dokumentačnému pracovníkovi Zastúpenia EK na Slovensku, a p. Jakubovi Kočendovi, aj touto cestou vyjadrujú účastníci informačno-študijnej návštevy svoje úprimné poďakovanie.

Martin Mochňacký, 4.A

 

IMG 2180

IMG 2181


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov