Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali a súvisia s výchovno-vzdelávacím procesom alebo mimoškolskou činnosťou na našej škole?

Kontaktujte nás osobne, telefonicky či elektronickou poštou (E-mailové adresy zamestnancov a žiakov GJAR).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZVRH   FOTOGALÉRIA   E-MAIL   OBJEDNÁVANIE STRAVY   LMS MOODLE
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov