preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

V rámci novembrového Týždňa vedy a techniky 2022 naši žiaci absolvovali podnetné interaktívne online prednášky odborníkov Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Rumburakov neviditeľný plášť (kvarta A) - Doc. RNDr. Martin Plesch, PhD. sa zaoberal známou rozprávkou, v ktorej mal zlý hrdina Rumburak k dispozícii plášť, ktorý mu zabezpečil neviditeľnosť. Analyzoval, či a ako sa dá podobný plášť naozaj zostrojiť.

Fyzika hudby (II. A, II. B) - Dr. rer. nat. Ing. Mgr. Andrej Liptaj, PhD.sa zaoberal hudbou tak, ako ju nepoznáme. Objasnil základné hudobné pojmy z fyzikálneho hľadiska.

Zobrazovanie pomocou MRI (septima A, III. A, III. B) - Dr. rer. nat. Ing. Mgr. Andrej Liptaj, PhD. riešil odpovede na otázky: Čo sa skrýva za týmto pojmom? Aká je fyzikálna podstata tejto zobrazovacej metódy? Je zdraviu škodlivá?

Kvantové technológie (výber žiakov 4. ročníka) - Doc. Mgr. Mário Ziman, PhD. objasnil senzory, komunkáciu a počítanie v novom tisícročí.

Žiaci absolvovali aj zaujímavé virtuálne prehliadky laboratórií Oddelenia multivrstiev a nanoštruktúr a Oddelenia fyziky kovov.


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov