preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

V termíne 13. februára až 31. marca 2023 sa uskutočnil 19. ročník projektu „Hands on Particle Physics – European Masterclasses for High School Students”, ktorého sa zúčastnilo takmer 225 univerzít a výskumných centier zo 60 štátov z celého sveta.

Žiaci septimy A sa dňa 22. marca 2023 zúčastnili na podujatí na Katedre jadrovej a subjadrovej fyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Mali možnosť zažiť aktívne jeden výskumný deň. Pod odborným vedením fyzikov analyzovali reálne dáta z CERN-ských experimentov a odhaľovali podstatu i vlastnosti štruktúry hmoty. Úvodné prednášky lektorov pripravili účastníkov podujatia na praktickú časť - analýzu záznamov z detektorov elementárnych častíc s použitím špeciálneho softvéru. V praktickej časti mohli žiaci na základe reálnych dát z medzinárodného centra európskeho jadrového výskumu CERN (skratka z Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire – Európska rada pre jadrový výskum) v Ženeve identifikovať častice, ktoré vznikli v procesoch zrážok urýchlených častíc. Vo videokonferenčnej časti podujatia sa žiaci dozvedeli, akými spôsobmi prebieha medzi výskumníkmi komunikácia a spolupráca. Diskusia v angličtine o výsledkoch získaných v praktickej časti akcie bola moderovaná výskumníkmi z medzinárodného centra CERN a naši žiaci porovnávali svoje výsledky s výsledkami žiakov zo švédskeho mesta Lund a francúzskeho mesta Orsay.

 aula.jpg

 

ucastnici.jpg

 


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov