preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , rozvrhy učiteľov, žiakov a miestností , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Štôlňami prevŕtané podzemie, umelo vybudované tajchy vrastené do prírody, budova prvej baníckej akadémie na svete a najbohatší zdroj zlata a striebra v Európe... Toto sú iba 4 z dôvodov, prečo sme sa vybrali do Banskej Štiavnice.

11. 04. 2017  sme zorganizovali pre žiakov 1.A a kvinty vyučovanie chémie a geografie v Mineralogickom múzeu v Banskej Štiavnici (Berggericht), ktorého súčasťou je aj interaktívne múzeum a Geobádateľňa. Nasledovala prehliadka historických a kultúrnych pamiatok mesta a  prechádzka k štiavnickému tajchu Veľká Vodárenská.

Krátko z programu:

  1. Mineralogické múzeum - Viac ako 400 rôznych druhov minerálov z lokalít celého sveta, ktoré sú usporiadané do súčasne platného taxonomického systému. Dôraz je kladený najmä na minerály zo Slovenska. Kritériom členenia minerálov do príslušných tried je ich chemické zloženie a vnútorná štruktúra. Žiaci mali pracovíkmi múzea pripravené pracovné listy týkajúce sa kryštalografie minerálov, v Geobádateľni si mohi pod špeciálnymi mikroskopmi pozorovať ich tvar a výbrus... Zaujímavá bola ukážka "jedovatých" mineráov aj minerálov svietiacich pod UV lampou.

  2. Dom Sládkovičovej Maríny - Čítali ste báseň o nenaplnenej láske básnika Andreja Sládkoviča k Maríne Pischlovej...? Jej rodný dom sa nachádza na Námestí Svätej Trojice v Banskej Štiavnici.

  3. Banskoštiavnický betlehem sa zaradil medzi najväčšie drevené, pohyblivé betlehemy na Slovensku. Autorom „Banskoštiavnického betlehemu“ je Ing. arch. Peter Chovan, žijúci v Banskej Štiavnici. Súčasné rozmery Banskoštiavnického betlehemu sú cca dl. 21 m, šír. 2,5 m a výš. 3 m. Obsahuje cca 800 postavičiek z toho asi 400 je pohyblivých.

  4. Nový zámok ...známy aj pod názvom Nový hrad, Panenský, alebo Dievčenský hrad. Protiturecká renesančná pevnosť bola postavená v rokoch 1564-1571.  Expozícia dokumentuje vojenskú situáciu, výzbroj protitureckých pevností, zbrane uhorského a tureckého vojska, maľované strelecké terče, ktorých pôvod siaha do obdobia tureckých výbojov.
  5. Štiavnická kalvária patrí medzi najkrajšie barokové kalvárie Európy. Stojí na kopci Scharffenberg (Ostrý vrch), vidno ju zo všetkých strán a poskytuje celkový výhľad. Väčšina kalvárií má štrnásť zastavení, začínajú odsúdením Krista pred Pilátom a končia Božím hrobom. Banskoštiavnická kalvária má 17 zastavení...
  6. Štiavnické tajchy - Baníci kedysi vybudovali neuveriteľné vodné dielo, šesťdesiat medzi sebou poprepájaných vodných nádrží dodávalo energiu pre prosperujúce baníctvo. Fascinujúci je nielen príbeh tohto obrovského vodného diela, ale aj harmonické zasadenie tajchov do prírody. Ostalo ich 24, harmonicky zrastených s prírodou.

za PK chémie a geografie Zuzana Dzurišinová a Ľubica Kazimírová


rozvrh   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana