preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Naše úspechy

Dňa 6. mája 2022 sa konalo celoštátne kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu úspešne reprezentovala Marta Balážová, žiačka 2.A triedy. Okrem veľmi náročného dejepisného testu musela obhájiť pred trojčlennou komisiou svoju prácu, za ktorú si vypočula len pozitívne hodnotenie. Výsledkom jej náročnej prípravy bolo pekné umiestnenie na 3. mieste.

Marte srdečne blahoželáme a želáme ešte veľa elánu a dejepisných úspechov.

 

Lásku k rodnému jazyku a ku kráse slova prejavil žiak kvarty A
Alex Kanderka,
na okresnom kole
Hviezdoslavovho Kubína obsadil 3. miesto.

Alex prejavil svoje kreatívne schopnosti, zapojil sa aj do tvorivej súťaže
Hodžov novinový článok
a aj tam bol veľmi úspešný,
v Zlatom pásme získal 3. miesto
za článok na tému
Ako vnímať svet otvorenými očami.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

Srdečne blahoželáme žiakovi oktávy A
Danielovi Karasovi,
ktorý postúpil do celoštátneho kola Olympiády ľudských práv.

Účasť v ňom pozostávala z ústnej časti a napísania úvahy na konkrétnu tému. Danielova úvaha zaujala natoľko, že získal dvojité ocenenie.
Úvahu na tému Odstraňovanie bariér ako cesta k rešpektu k ľudskej dôstojnosti ocenila
verejná ochrankyňa práv 3. miestom a
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 4. miestom.

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu a prajeme veľa ďalších úspechov!

 

Výborné vedomosti v ekonomickej oblasti prejavil žiak IV.B
Ľubomír Stedina,
ktorý sa prepracoval až do celoštátneho kola a stal sa úspešným riešiteľom
Olympiády podnikový hospodár.

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

 

Dňa 05. 05. 2022 sa družstvo dievčat našej školy zúčastnilo obvodného kola v basketbale SŠ.

Po výsledkoch: GJAR – SOŠ pedagogická 14:16, GJAR – SZŠ Bazila Veľkého PO 25:14 , GJAR – Spojená škola, Masarykova 24 Po 18:10 obsadili naše dievčatá 2. miesto v skupine s postupom do finále.

Dievčatám k postupu blahoželáme a za vzornú reprezentáciu našej školy ďakujeme.

obr10

Fotogaléria


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana