preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Naše úspechy

 

Dňa 23. 02. 2023 sa družstvo chlapcov a dievčat našej školy zúčastnilo finále okresného kola v mix volejbale SŠ, kde postúpili po víťazstve v skupine.

Po výsledkoch: GJAR – Stredná zdravotná škola Prešov 2:0, GJAR – SŠŠ ELBA Prešov 0:2, GJAR – Gymnázium sv. Moniky Prešov 2:0 obsadili naši chlapci a dievčatá celkové 3.miesto a odniesli si pekný pohár.

Za vzornú reprezentáciu našej školy ďakujeme. Pozrite si nás na tomto videu.

 

volejbal m

 

Dňa 15. 2. 2023 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu v jednotlivých kategóriách reprezentovali títo žiaci:

kategória 1A    Marko KOSTELNÍK (príma)   - 1. miesto - postup do celoštátneho kola
 kategória 1B   Sebastián Mačura (kvarta)  - 5. miesto
 kategória 2A   Matej HROMJÁK (kvinta)  - 5. miesto
 kategória 2C   Lukáš KACVINSKÝ (3.C)  - 5. miesto

 

Srdečne blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a Markovi držíme palce v celoštátnom kole.

 

V krajskom kole Olympiády v informatike, kategória A, dosiahol úspech žiak septimy Patrik Sabol (výsledková listina).

Blahoželáme k postupu na celoštátne kolo Olympiády v informatike!

V piatok 10.02.2023 sa naši žiaci zúčastnili 17. ročníka tímovej fyzikálnej súťaže Fyziklání 2023, ktorú vyhlasuje Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Karlovej v Prahe a organizuje skupina FYKOS. Ich úlohou bolo počas troch hodín vyriešiť čo najviac fyzikálnych úloh.

V medzinárodnej konkurencii 1200 súťažiacich sa v kategórii A Tamara Kucháriková (septima A), Aneta Štefančínová (kvinta A), Tadeáš Pastorek (II. A), Martin Kóša (IV.A) a Karol Marinica (oktáva A) umiestnili na 78. mieste.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy v zahraničí!

Náš tím absolvoval aj akciu Jeden deň s fyzikou - deň plný prednášok (napr. Slnečná energia a fotovoltika), experimentov (napr. Kryštály a difrakcia žiarenia nielen vo fyzike) a exkurzií (napr. A vždy sa niečo trasie, exkurzia do seizmickej stanice). Počas panelovej diskusie sa niekoľko vedcov podelilo s účastníkmi o svoje skúsenosti napr. s biofyzikou a polovodičovými nanočasticami či elektrónovou mikroskopiou.

 praha1.jpeg