preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Naše úspechy

Na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa 16. februára 2023 uskutočnilo Regionálne kolo súťaže Turnaj mladých fyzikov.

Našu školu úspešne zastupovalo viacero žiakov, ktorí obsadili v rámci Prešovského samosprávneho kraja ako jednotlivci:

1. miesto - Karol Marinica (oktáva A), úloha Termoakustický stroj

3. miesto - Michal Bulla (IV.A), úloha Proti prúdu

4. miesto - Aneta Štefančínová (kvinta A), úloha Fraktálne prsty

5. miesto - Ján Kolesár (II. B), úloha Ponyho tepelná trubica

6. miesto - Tadeáš Pastorek (II. A), úloha Eulerovo kyvadlo

9. miesto - Filip Hladký (III. A), úloha Siréna

V rámci hodnotenie trojčlenných družstiev družstiiev obsadili v rámci PSK 1. miesto a 2. miesto.

BLAHOŽELÁME a ĎAKUJEME!

 

24.mája 2023 sa uskutočnilo v priestoroch ABC centra voľného času v Prešove okresné kolo 64. ročníka Fyzikálnej olympíády kategórie G. Našu školu úspešne reprezentovali traja žiaci sekundy A:

Tobias Barnoky sa umiestnil na 4 mieste, na zdieľanom 7.- 9. mieste bola Stela Palenčárová a na 13. mieste sa umiestnil  Filip Fekete.

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme k úspechom na fyzikálnej olympiáde!

PIKOFYZ je fyzikálny korešpondenčný seminár určený pre žiakov 7. až 9. ročníka ZŠ a príslušné ročníky gymnázií s osemročným štúdiom. Počas školského roka sú organizované vždy dve časti, zimná a letná. V každej časti Pikofyzu sú 3 série po 5 úloh. Vyvrcholením súťaže je týždňové sústredenie, na ktoré sú pozvaní najúspešnejší riešitelia.

Našu školu úspešne reprezentovali na celoslovenskej úrovni v letnej sérii:

kategória tercia

Radovan Štefančín (tercia A) - 3. miesto

Iveta Štefančínová (tercia A) - 7. miesto

 

kategória kvarta

Richard Prikler (kvarta A) - 3. miesto

 

Srdečne blaholželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

 

Všetkým prajeme zaslúžený, obohacujúci a príjemný pobyt na sústredení v Zliechove.

 

diplomy.png

 

V priestoroch ABC centra voľného času v Prešove sa 19. apríla 2023 uskutočnilo krajské kolo 64. ročníka Fyzikálnej olympíády kategórie E. Našu školu úspešne reprezentovali dvaja žiaci.

Na zdieľanom 1.- 2. mieste sa umiestnil Marek Jambrich (kvarta A) a na 3. mieste Richard Prikler (kvarta A).

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za šírenie dobrého mena GJAR!

KRAJSKÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY sa konalo 4. apríla 2023. Srdečne blahoželáme našim žiakom, ktorí súťažili v kategórii C a dosiahli tieto umiestnenia:

          5. miesto - Matej Kovaľ (I.B),

          8. - 12. miesto - Aneta štefančínová (kvinta),

          13. - 14. miesto - Adam Kočiš (I.A).

Ďakujeme za reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v ďalších súťažiach.     PK MI

 

 


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov