Deň otvorených dverí

Fotografie z DOD vo fotogalérii

Metodický deň

Metodické popoludnie E+ (png, 302 kB)
Spice Up Your Teaching Ideas: Methodology in Practice, 4. – 10.10. 2015 Malta (jpg, 68 kB)
ERAZMUS + KA1: Cudzie jazyky v popularizácii vedy (jpg, 216 kB)

Aktívna účasť na konferencii

PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D.
Informácie o konferencii
S vystúpením Metóda CLIL na hodinách fyziky (pdf, 227 kB)

Aktívna účasť na SCIENTIX seminári

PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D.
Informácie o seminári
S prezentáciou Prezentácia vybraných výstupov zo zapojenia gymnázia do riešenia medzinárodných projektov (ppt, 11,8 MB)

Večer kultúrnej rozmanitosti