Deň otvorených dverí

Metodický deň

Raymanov týždeň

Večer kultúrnej rozmanitosti

The World Factbook

Hurricanes

Mind Maps

Environment (Mgr. Vašková)

Biologie im Unterricht

Práca na hodinách NEJ

Röntgen (NEJ)

Marie Curie (FRJ)

Environment (PhDr. Pončáková)

Michael Faraday

Isaac Newton

Mobilita Edinburgh