Mgr. Marianna Blašková
Mgr. Marta Bystrianska
PhDr. Karin Pončáková
PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D.
Mgr. Ľuboslava Vašková